Du behöver inte betala resan med ditt Visa Business Card eller Betalkort Företag för att tjänstereseförsäkringen ska gälla.

Tjänstereseförsäkringen omfattar:

  • Resor som är beordrade och bekostade av arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.
  • Tjänsteresor som är avsedda att vara längst 90 dagar i en följd både inom Sverige och i utlandet. Kortare besök på hemorten (längst fyra dagar) räknas inte som avbrott i resan och medför inte att någon ny 90-dagarsperiod påbörjas
  • Tjänsteresan påbörjas när du lämnar arbetsplatsen eller bostaden och avslutas när du återkommer till någon av dessa platser.

Resa mellan hemmet och arbetsplatsen räknas inte som tjänsteresa. Försäkringen gäller inte för skador som inträffat vid besök på hemorten.

Du kan anmäla dig till tjänstereseförsäkringen i samband med kortansökan eller genom att kontakta Kortservice 08-737 12 00.
Pris: 140kr/år

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som har ett Visa Business Card eller Betalkort Företag där företaget är betalningsansvarigt. Försäkringen gäller för både dig som är kortinnehavare och för eventuell medresenär (max 2 personer), när de följer med dig på tjänsteresa på uppdrag och bekostnad av arbetsgivaren eller uppdragsgivare.

Se fullständiga villkor för mer information.

Förköpsinformation och villkor för tjänstereseförsäkringen

Förköpsinformation för Betalkort Företag (pdf)
Villkor för Betalkort Företag (pdf)

Förköpsinformation för Visa Busienss Card (pdf)
Villkor för Visa Busienss Card (pdf)

Kontaktuppgifter till Trygg-Hansa och skadeanmälan för tjänstereseförsäkringen

Trygg-Hansa är en del av Moderna Försäkringar. För skadeanmälan eller frågor om tjänstereseförsäkringen kontakta Trygg-Hansa.
Via webbplats (modernaforsakringar.se)

Resor inköpta innan 1 april 2023 - Kontakta Europeiska ERV

Om du har frågor eller vill anmäla en skada gällande en resa inköpt innan 1 april 2023 ska du kontakta Europeiska ERV.
Via webbplats (erv.se)
Via mejl: info@erv.se