Redan tre veckor senare, den 22/5 hölls det första huvudmannasammanträdet med femton stycken huvudmän. Dessa femton tillsköt tillsammans 100 riksdaler banco som sedan utgjorde rörelsekapitalet i den nybildade sparbanken. Sparbanken öppnade sedan för allmänheten den 1 juni samma år och under det första årets sju första månader så insattes det på 172 motböcker ett belopp som med avdrag för uttag uppgick till 6792 riksdaler och 29 skilling banco. Vinsten detta första år uppgick till 27 riksdaler och 31 skilling banco.

Ett hundra år senare, dvs 1939, så hade banken 6858 olika insättare och balansomslutningen var 9.175.066:-

Idag, ett hundra åttio år senare, så är Sölvesborg Mjällby Sparbank den ledande banken i Sölvesborgs kommun genom sina fullservicekontor i Mjällby och i Sölvesborg. Vi är uttalat en lokal bank och vår ambition är att fortsätta att förvalta vårt ursprung och genom att göra detta så vill vi fortsätta att vara en bank för alla. En bank som har hjärtat i bygden.