Meny
Om banken
Samhällsengagemang
Mötesplats
Ekonomisk information

Ekonomisk information

På denna sida presenterar vi Sölvesborg-Mjällby Sparbanks resultat för de senaste åren samt övrig finansiell information.

Pelare III

Information om Sölvesborg-Mjällby Sparbanks risker, riskhantering och kapitalsituation i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag. Vidare i enlighet med EU-direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (”CRDIV”) samt EU-förordning 275/2013 och 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (”CRR”).

Pelare III-rapport 2019

Pelare III-rapport 2020

Pelare III-rapport 2021

Pelare III-rapport 2022

Pelare III-rapport 2023