Hoppa till textinnehållet

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

Vi på Sölvesborg-Mjällby Sparbank har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

 1. Vart vänder du dig?

  Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

  Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens klagomålsansvarige med adress:

  Sölvesborg-Mjällby Sparbank 
  Klagomålsansvarig 
  Box 77 
  294 22 SÖLVESBORG

  Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

 2. Är du missnöjd med bankens beslut?

  Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

  Allmänna Reklamationsnämnden 
  Box 174 
  101 23 STOCKHOLM

  Som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare. 

  Du kan även låta allmänn domstol pröva ditt ärende.

 3. Information

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå 
  Klara Norra Kyrkogata 33 
  111 22 STOCKHOLM

  Eller via telefon 08-24 30 85

  Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.