Meny
Om banken
Samhällsengagemang
Mötesplats
Ekonomisk information

Vårt ursprung: Sparbanksidén

Det var i Skottland den första sparbanken startades redan år 1810. Han som var initiativtagare hette Henry Duncan. Hans tanke var att starta en bank som var öppen för alla och även tog emot de kunder som inte de vanliga affärsbankerna ville ha att göra med.

Detta initiativ verkade vara rätt i tiden och snart fanns det många sparbanker och redan tio år senare så öppnades den första sparbanken i Göteborg. Ideen om lokala banker som tog emot vanligt folk spred sig sedan snabbt runt om i landet och snart så fanns det flera hundra sparbanker från norr till syd. I takt med att tiden gick, teknik utvecklades och urbaniseringen tilltog så medverkade detta till att många sparbanker fusionerades vilket i sig har gjort att antalet sparbanker idag är ca 60, spridda runt om i Sverige.

Gammalt porträtt av Henry Duncan

En sparbanks bottenplatta

Att vara sparbank är något speciellt. Det innebär att vi inte är som alla andra, och vi ska inte heller vara som alla andra. Tittar man tillbaka på sparbanksrörelsen så är det lätt att hitta ett par nyckelord:

  • Att främja sparandet är viktigast
  • Den allmännyttiga verksamheten
  • Den lokala förankringen

Att främja sparandet är viktigast

Initialt så var detta något som hade en samhällsutvecklande innebörd. Sparbankerna skulle ta en aktiv roll när det gällde förmå människor, oavsett samhällsklass, att börja spara och på så sätt skapa sig sin egen frihet och bli mindre sårbara. För de fristående sparbankerna har detta även blivit en överlevnadsfråga när Sparbankerna över tiden till sin karaktär blivit mer och mer kreditgivningsorienterade.

Finns det inte sparande i banken så kan heller inte krediter beviljas. Detta då det i en självständig bank sett över tiden måste råda balans mellan inlåning och utlåning. 

Den allmännyttiga verksamheten

Sparbankerna bildades ursprungligen av socialt intresserade personer. De såg sparbankerna som en lösning på den tidens sociala problem. Det var därför inte förvånande att sparbankerna, när ekonomin tillät, skulle ge ekonomiska bidrag till allmännyttiga ändamål.   

Detta arv är fortfarande viktigt. Vi har inga aktieägare som kräver vinstoptimering och aktieutdelning. Detta medför att vi kan ta en aktiv roll i vår närmiljö och stödja olika aktiviteter och olika föreningar så att de kan bedriva sin verksamhet. Vi ser att våra satsningar inom framförallt barn och ungdomsverksamhet är av livsgörande betydelse för många föreningar om de ska kunna bedriva en verksamhet till en rimlig kostnad för utövaren. Att även verka inom kultur och stödja olika aktiviteter som sätter kommunen på kartan, som skapar en turistnäring och som göra att vi som bor här kan ha lite mer kul är viktigt för oss. Även i en liten kommun så måste det hända saker som vi kan se framemot. Händer det inget så är det färre som vill bo här och vi hamnar i lätt i en ond spiral.

Den lokala förankringen

Vårt sociala engagemang innebär inte bara att vi stödjer föreningar och andra företeelser med medel. Det innebär även att vi ibland kan fatta beslut om att ge oss in i kundengagemang som en affärsbank normalt inte gör. En förutsättning för detta är att vi genom vår lokala kännedom, via oss som jobbar på banken, genom vår styrelse, genom våra huvudmän, har annan typ av information att använda som beslutsunderlag. Kyrktornsprincipen känns som ett sammanfattande begrepp. Kalkyler i all ära. Men det är företagare som driver företag och vanliga människor som betalar sina räkningar.

Vår lokala historia

Den 1 maj 1839 hölls det första intressemötet kring skapandet av en sparbank i Sölvesborg. Redan tre veckor senare gick det första huvudmannasammanträdet med femton stycken huvudmän av stapeln. Huvudmännen tillsköt tillsammans 100 riksdaler banco som sedan utgjorde rörelsekapitalet i den nybildade sparbanken som öppnades för allmänheten redan 1 juni samma år.

Under de resterande sju månaderna på det första året insattes det, på 172 motböcker, ett belopp som med avdrag för uttag uppgick till 6 792 riksdaler och 29 skilling banco. Vinsten detta första år uppgick till 27 riksdaler och 31 skilling banco.
100 år senare, 1939, hade banken 6 858 olika insättare och balansomslutningen var 9.175.066 kronor. Idag, drygt 180 år senare, är Sölvesborg Mjällby Sparbank den ledande banken i Sölvesborgs kommun genom sina fullservicekontor i Mjällby och i Sölvesborg. Vi fortsätter att vara en uttalat lokal bank, för alla. En bank som har hjärtat i bygden.