• Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen. 

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Sölvesborg-Mjällby Sparbank har identifierat tre globala mål som ligger banken extra varmt om hjärtat. Vi kommer att arbeta för alla de globala målen framöver med speciellt fokus på dessa tre.