Meny

Förening etablerar artificiella torskrev

Den nystartade föreningen Hanö torskrevsförening har inlett ett projekt med mål att etablera artificiella torskrev utanför Hanö i Sölvesborg. Initiativtagare är entreprenörerna Hampus Södergren från Hanö Dyk & Ribcharter samt Hannes Kindeberg som driver restaurangen Fisky Business och Hanö vandrarhem. 

Gänget som jobbar med torskreven sitter tillsammans i en båt.
Foto: André Julinder

Sölvesborg-Mjällby Sparbank är huvudsamarbetspartner till projektet där 250 000 kr kommer verka som startkapital för projektet och sjösätta de första reven. I framtiden kommer näringslivet, föreningar och privatpersoner få möjlighet att köpa rev för att bidra till projektet och därigenom bidra till ett välmående torskbestånd i Hanöbukten.

- ”Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och att etablera artificiella torskrev är något som skulle kunna medföra en förbättrad situation för torsken lokalt. Östersjöns välmående är avgörande för Sölvesborg på många olika sätt och att vi har förmånen att ha eldsjälar som driver ett projekt av den här digniteten är fantastiskt. Lyckas projektet så kommer det verkligen att sätta Sölvesborg på kartan”, säger Stefan Ohlson VD, Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Stefan står vid en fiskebod på Tocken

Hanö torskrev - Om projektet

Reven kommer positioneras öster om Hanö och konstrueras utav överblivet material från betongindustrin där företaget Starka betong i Kristianstad donerar spillbitar. Förhoppningen är att torskreven ska gynna torsken och erbjuda dem skydd från rovdjur så som säl och skarv.

 

- "Många naturliga rev och stenformationer i Östersjön har gått förlorade på grund av mänsklig aktivitet och erfarenheter från andra områden visar att återskapande av dessa strukturer kan gynna en rad olika organismer och inte minst torsk då de kan söka skydd och finna födoresurser i reven", berättar Hannes Kindeberg och Hampus Södergren.

Betongblock som ska användas till konstgjorda torskrev.

Partner i projektet är Marint centrum, Simrishamns kommun, som tillsammans med Lunds universitet driver en forskningsplattform. Deras roll i projektet är att bidra med kunskap och bedriva forskning kopplade till torskreven. Redan nu har undersökningar kring bottensubstrat och placering genomförts. Denna kunskap kommer att ligga till grund för både utvärdering av torskreven men även för kunskap om kommande torskrev, för att hitta de bästa förutsättningarna för att utforma och placera reven så bra som möjligt. 

En person fiskar upp ett bottenprov från havet till en båt.
Foto: André Julinder