Principerna är ett ramverk för att säkerställa att bankernas strategi och praxis överensstämmer med den vision som finns i FN:s globala mål och Parisavtalet. Banker som har undertecknat principerna förbinder sig att vara ambitiösa i sina hållbarhetsstrategier och att arbeta för att integrera hållbarhet i hjärtat av sin verksamhet.