Husvagnsförsäkringen som halvförsäkring ger ett omfattande skydd men inkluderar inte skador på husvagnen vid olycka eller skadegörelse. I helförsäkring ingår även vagnskadeförsäkring.
Här kan du jämföra alternativen. Läs mer om försäkringens villkor och ersättningsbelopp i förköpsinformation och villkor.

Halvförsäkringen ersätter: 

 • Skador vid brand
 • Skador på vind-, bak- och sidorutor 
 • Maskinskador i chassi, klimatanläggning och köksmaskiner* 
 • Krishantering – 10 behandlingar hos psykolog/terapeut 
 • Dina kostnader för ombud vid tvist 
 • Skada på personligt lösöre
 • Avbrottsersättning med 500 kr/dag i maximalt 21 dagar 
 • Ersättning för personligt lösöre upp till 35 000 kronor 

Helförsäkringen ersätter dessutom:

 • Skador på ditt dragfordon vid trafikolycka
 • Skadegörelse på ditt dragfordon
 • Skador vid olyckshändelse, t ex fallande träd
 • Vattenskada genom utströmning från tank, klimatanläggning eller ledningar* 

*Husvagnen får vara högst fem år gammal.