Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Jämför kortförsäkringar

Dina kort innehåller försäkringar som ger skydd när du reser. Betal- och kreditkorten innehåller dessutom en köpförsäkring för extra trygghet när du handlar kapitalvaror. Tabellen visar en översiktlig jämförelse av de försäkringar som är kopplade till de olika korten. Kom ihåg att alltid läsa de fullständiga villkoren för att ta reda på förutsättningarna för ersättning och begränsningar i försäkringen.

  Bankkort
(gäller alla bankkort förutom Ung)
Sölvesborgskort Sölvesborgskort VIP
Kompletterande kortförsäkring – på resan Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring Kompletterande reseförsäkring
Hur länge gäller försäkringen? 60 dagar Vid tur och retur resa 60 dagar Vid tur och retur resa 60 dagar
Betalningsvillkor
Mer än hälften av resan ska betalas med giltiga betalningssätt och resan ska kosta minst 1 000 kr, exklusive skatter och avgifter, för att avbeställningsskyddet ska gälla.
Kort-, Giro-, internet-, Direktbetalning och Swish Kortbetalning
(Minst 75% av resans totala kostnad ska betalas med detta kort.)
Kortbetalning
(Minst 75% av resans totala kostnad ska betalas med detta kort.)
Avbeställningsskydd
Om du, närstående eller medresenär blivit akut sjuk, råkat ut för allvarligt olycksfall eller dödsfall.
Max 15 000 kr/person
Max 45 000 kr/familj
Max 30 000 kr/person
Max 90 000 kr/familj
Max 30 000 kr/person
Max 90 000 kr/familj
Resestartskydd      
Anslutningsflyg
Gäller vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg. Flyg ikapp!
  Max 10 000 kr/person
Max 30 000 kr/familj
Max 10 000 kr/person
Max 30 000 kr/familj
Personförsening/Ankomstförsening
Personförsening

Om du blir försenad till din destination.
6 timmar: 700 kr/person
2 800 kr/familj
eller
24 timmar: 1 400 kr/person
5 000 kr/familj
6 timmar: 700 kr/person
2 800 kr/familj
eller
24 timmar: 1 800 kr/person
7 200 kr/familj
4 timmar (schablon):
700 kr/försäkrad
2 800 kr/kort
ytterligare
24 timmar (kvitto):
1 800 kr/försäkrad
7 200 kr/kort
Försenat bagage
Om ditt bagage blir försenat till din destination.

6 timmar: 2 000 kr/väska
6 000 kr/familj
eller
48 timmar: 5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)

6 timmar: 2 000 kr/försäkrad
6 000 kr/familj
eller
48 timmar: 3 000 kr/försäkrad
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto)

6 timmar: 2 000 kr/försäkrad
6 000 kr/kort

ytterligare
48 timmar: 3 000 kr/försäkrad
10 000 kr/kort

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)

Outnyttjad aktivitet      
Bagageskydd      
Självriskeliminering hyrbil
Om skada inträffar på hyrbil eller vespa så ersätts självrisken med maximalt:
  Max 10 000 kr Max 15 000 kr
Självriskskydd bilbärgning och assistans     4 000 kr/skada
Tankning betald med kortet.
Akut sjukdom och olycksfall      
Olycksfallsförsäkring – invaliditet
Ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av olycksfall. Varierar beroende på invaliditetsgrad.

64 år eller yngre:
200 000 kr - 400 000 kr

65 år eller äldre:
100 000 kr - 200 000 kr

64 år eller yngre:
375 000 kr - 750 000 kr

65 år eller äldre:
200 000 kr - 400 000 kr

64 år eller yngre:
375 000 kr - 750 000 kr

65 år eller äldre:
100 000 kr - 400 000 kr

Olycksfallsförsäkring – dödsfall
Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall.

64 år eller yngre:
100 000 kr

65 år eller äldre:
50 000 kr

64 år eller yngre:
100 000 kr

65 år eller äldre:
50 000 kr

64 år eller yngre:
500 000 kr/person

65 år eller äldre:
100 000 kr/person

Sjukhusersättning      
Självriskskydd
Självriskskydd för hem- och bilförsäkringen, om det händer något när du är borta.
Max 10 000 kr

Max 10 000 kr Max 15 000 kr
Ansvarsskydd (privatansvar)      
Strejkskydd      
Försäkringsgivare och villkor Europeiska ERV, villkor Europeiska ERV, villkor
Europeiska ERV, villkor