Meny
Om banken
Samhällsengagemang
Mötesplats
Ekonomisk information

Vi samarbetar med Expedition Rädda Östersjön och Östersjökontraktet

Sölvesborg och Listers långsträckta landgräns mot Östersjön har varit en avgörande faktor för vår bygd genom alla decennier. Därför har vi valt att samarbeta med Expedition Rädda Östersjön och deras ”Östersjökontrakt” - för att verkligen göra skillnad och bidra till ett friskare hav.

Vårt geografiska läge är en tillgång, och näringslivet här i kommunen har ofta en koppling till havet. Vi på ortens lokala Sparbank vill vara en aktör som letar möjligheter och undanröjer hot när det gäller Östersjön. Men det är en snårig djungel, och därför ingick vi för några år sedan ett flerårigt samarbetsavtal med Expedition Rädda Östersjön.

Expedition Rädda Östersjön har under en lång rad år arbetat med Östersjöns miljö, i ett stort nätverk med t.ex. Stockholms universitet-Östersjöcentrum, Regeringskansliet, Hovet, och ett flertal företag och andra organisationer. Dessa erfarenheter använder vi nu för att lokalt höja engagemanget i de möjlighetsrelaterade frågorna.

Tillsammans bidrar vi med kunskapshöjande aktiviteter som riktar sig både mot skolor, näringsliv och politiker i vår kommun för att i förlängningen ge oss ett friskare innanhav.

I det långa och stora perspektivet vill vi tillsammans lyfta och peka på utmaningar i havets ekosystem, det kustnära trålfisket, sillfiskets utmaningar och inte minst vad vi kan göra på landbacken som minskar vår påverkan på Östersjön.

Tillsammans siktar vi framåt för att göra rätt och bra saker för Östersjön i allmänhet och Sölvesborg i synnerhet. 

Östersjökontraktet - mitt löfte till havet

Genom Östersjökontraktet engagerar Expedition Rädda Östersjön och Stiftelsen Östersjökontraktet allmänheten, företag och makthavare i de kringliggande länderna för ett friskare Östersjön.

Varje person som tecknar kontrakt med Östersjön lovar att bidra till minskad nedsmutsning. Det långsiktiga syftet är att genom ett stort antal kontrakt med trovärdighet kunna förmå makthavare på central och lokal nivå att fatta avgörande beslut för Östersjöns bästa.

Östersjökontraktet vill bidra till att havet för kommande generationer ska vara: Badbart – Farbart - Njutbart och skapa Ätbart!

Hoppas att du också vill skriva på Östersjökontraktet när vi finns närvarande på t.ex. Hällevik Jazzfestival i augusti.

Du kan också signera Östersjökontraktet redan idag – mer info och kontrakt hittar du här: https://www.ostersjokontraktet.se/