• Nå breda grupper i samhället.
 • Resultera i lokal nytta för bygden.
 • Präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners.
 • Baseras på skrivna avtal.
 • Mätas och följas upp.

Vi sponsrar inte:

 • Enskilda individer.
 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön.
 • Extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, etik, moral och miljö.
 • Verksamheter med osund ekonomi.
 • Riskfyllda verksamheter som vissa motor-, äventyrs- och kampsporter.
 • Då det personliga intresset går före bankens.
 • Om tid och andra resurser saknas för att utnyttja projektets möjligheter.
 • Projekt där sambandet mellan detta och Sölvesborg-Mjällby Sparbank är svagt eller saknas.

Vidare skriver vi inte sponsringsavtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen. 

Mervärden för Sölvesborg-Mjällby Sparbank

Vi vill dessutom att sponsringssamarbetet ska innehålla mervärden för Sölvesborg-Mjällby Sparbank genom att t ex:

 • Vi är kontoförande bank för er, med tillhörande tjänster såsom Bank via Internet, Föreningskonto och korttjänster.
 • Vår logotype finns med i er marknadsföring.
 • Vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information, dvs att vi kan hålla möten för era medlemmar eller motsvarande, hos er eller hos oss.
 • Erbjuda rationell kontanthantering via exempelvis betalterminaler/kort.
 • Vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats.

Välkommen in med er sponsorförfrågan!