Utbildning

 • Förskollärarexamen

Specifika utbildningar inom bank och finans

 • Sparbankernas försäkringsutbildning för styrelseledamöter – 2019
 • Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete – 2019
 • KPMG:s styrelseutbildning inom AML – 2020

Utbildningar i Sparbankernas Riksförbunds regi

 • Bankens organisation och organ
 • Styrelsens strategiska arbete och riskanalys
 • Ekonomisk rapportering och uppföljning
 • Styrning av verksamheten, styrelsens strategiska arbete
 • Styrelsens funktion och uppgifter, styrelsens kontroll av banken och dess förvaltning
 • AML - 2017 

Arbetslivserfarenhet

 • Förskollärare
 • Ägare Active konsult AB

Styrelseuppdrag

 • Sölvesborg-Mjällby Sparbank
 • Tidigare ledamot Handelsföreningen i Sölvesborg